Design & layout www.dansk-infoDesign.dk

Pilgrimsvejen er selvsagt ikke afsluttet; men en vigtig milepæl er nået. Nu skal huset vise sin berettigelse.

 

Det skal blive et samlende midtpunkt for pilgrimme, for vandrere og turister, samt et inspirations

-sted for Folkekirkens møde med søgende mennesker fra nær og fjern.

Jeg vil takke alle, som har ydet betydningsfulde

bidrag til at PilgrimsHuset er blevet virkeliggjort. De mange forskellige bestyrelsesmedlemmer i Refugiet Lolland-Falster, fondene, bidragyderne, de frivillige, håndværkerne, præsterne, stiftsrådet –og sidst men

ikke mindst Birgittasøstrene, som har bedt for os undervejs.

Baggrund for idéen

Pilgrimsvandringer er under markant udvikling over alt i Europa og vinder nu også frem i Danmark. I løbet af de sidste 15 år er en stor folkelig interesse groet frem over hele landet. Interessen udtrykker et stigende behov for eftertænksomhed og refleksion over eksistentielle, spirituelle og religiøse forhold, koblet med en sund længsel efter at bevæge sig i naturen og genopdage kulturelle værdier.

 

Lolland- Falster har et særligt potentiale i gennem en smuk og varieret natur, og en bygnings-og kulturhistorisk tradition. Det er således hensigten at udvikle et netværk af pilgrimsvandringsruter, som med udgangspunkt i et pilgrims- og besøgscenter i Maribo, kan være med til at styrke pilgrims- og vandre-interessen.

 

Maribo har i historisk perspektiv været et åndeligt og kulturelt samlingssted, bl.a. som tidligere amtshovedstad og nuværende sæde for Domkirke og Lolland Kommunes administration. Ud over Domkirken rummer byen et Birgittinerkloster og en klosterruin ved Maribo sø, Det falder derfor naturligt, at Maribo bliver det fremtidige centrum for pilgrimsaktiviteter på Lolland-Falster.

 

Projektets gode idé

Pilgrimscenteret kan danne rammen om en række aktiviteter, dels knyttet til Refugiet Lolland-Falster, dels til Klosterruten og andre turist- og pilgrimsrelaterede aktiviteter. Sidst, men ikke mindst, kan det være basis for initiativer knyttet til Domkirken, Klosterruinen og Birgitta-søstrenes Kloster.

Projektet kan få meget stor almen betydning for Lolland-Falster på et åndeligt/ kulturelt niveau og vil betyde et uvurderligt løft for landsdelens fremtidige status.

 

Baggrunden for projektet

Tanken om en base af denne karakter er inspireret af Pilgrimscenteret i Vadstena i Sverige. Det blev dannet i midten af 1990´erne med støtte fra Linköping stift. I Vadstena ligger centeret i nær tilknytning til Klosterkirken, og samtidig tæt på Birgitta-søstrenes kloster. Dette har dannet grundlag for et veludviklet økumenisk samarbejde i byen, og givet liv til Klosterkirken i Vadstena.

I Maribo er de samme forudsætninger tilstede, som i Vadstena – et levende, aktivt kloster i Birgitta-traditionen, en Domkirke, en middelalderlig klosterruin og smukke rekreative omgivelser omkring Maribo søen.  Væsentligt er ikke mindst hele Birgittas vægtige historie, som giver begge byer et særligt ”skær”, som virker tiltrækkende på pilgrimme og andre besøgende fra mange dele af verden, særligt Norden og Tyskland.

 

Projektet i forhold til lokalsamfundet og kommunale strategier

Maribo er en central, gammel købstad og Domkirkeby midt på Lolland med 5.936 indbyggere (2013). Projektet vil styrke Maribos status som kulturelt og religiøst hovedsæde på Lolland-Falster.

 

Projektet vil naturligt indgå i kommunens strategi for at udvikle nye former for helårsturisme. Pilgrimsruterne vil med udgangspunkt fra Pilgrimscenteret i Maribo give nye vinkel til Lolland-Falsters store natur- og kulturværdier i en almen sammenhæng.

 

Karakterisering af det udvalgte område og den geografiske sammenhæng

Klostergade er adgangsgivende til Domkirken og stisystemet til Klosterruinen og Maribosøerne. Stedet er et meget yndet udflugts- og turistmål.

 

Ejendommen Klostergade 16-20 er opført som enkesæde år 1893 og blev for ca. 12 år siden istandsat med nyt tegltag og vinduer, men har i de senere år stået ubenyttet hen.

 

Ejendommens beliggenhed, samt historik og arkitektoniske udtryk har givet et godt grundlag for at udvikle ejendommen til Pilgrims- og besøgscenter.

Vejen til Pilgrimshuset

Bispegården, Nykøbing F maj 2016 - Biskop Steen Skovsgaard

Vejen til PilgrimsHuset

Vejen til indvielsen af PilgrimsHuset ved Maribo Domkirke har været bakket og besværlig, nøjagtig som en pilgrimsvandring. Den har budt på vanskeligheder,

forhindringer og blindgyder. Men der har også været glæder, store drømme, flotte udsigter og et godt sammenhold undervejs.

 

En tanke

Det hele begyndte med en tanke om at etablere et

refugium i Lolland - Falsters Stift. Det skulle målrettes for ledere i den private og offentlige sektor, for at skabe

mulighed for inspiration, fordybelse, stilhed og eftertanke.

 

I 2008 lykkedes det at få sammensat en bestyrelse, og

ved hjælp af en donation på 300.000kr. fra den da nedlagte Fuglsangfond dannede vi en erhvervsdrivende fond, ”Refugiet Lolland - Falster”. Vi arbejdede i flere år for at finde et sted, hvor der kunne udvikles tilbud om retræter for erhvervsledere. Det viste sig vanskeligt at finde passende rammer, herunder at sikre det økonomiske fundament for at kunne købe og drive et større hus. Efter flere års arbejde og mange anstrengelser måtte vi skrinlægge ideen – men i mellemtiden gennemførte vi en række retræter på Maribo Kloster for vores målgruppe. Dette viste sig meget lovende.

 

PilgrimsHuset

I 2013 henvendte Jens Kristian Krarup og Elizabeth Knox-Seith sig til mig for at fortælle om projektet ”Klosterruten”, som er en beskrivelse af vandreruter i Danmark med udgangspunkt i gamle klostre. Da d er manglede en beskrivelse af vandreruter for Lolland - Falster Stift, tilbød Elizabeth Knox - Seith at gå i gang.

 

En dag kom hun og fortalte, at hun havde set et gammelt, faldefærdigt hus ved Maribo Domkirke, som kunne danne den perfekte ramme om et pilgrimshus.

 

Jeg kendte godt huset og var gået forbi det mange gange igennem 8 år, men jeg havde ikke set det som andet end en kedelig ruin. Men her var der pludselig én, som kom udefra, og som så stedets muligheder med friske øjne .

 

 

 

Sammen med Refugiet Lolland-Falster formulerede vi en ansøgning til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om økonomisk hjælp til erhvervelse og restau-rering af ejendommen. Vi ansøgte om 7.7 mio. kr. og modtog i foråret 2014 tilsagn om 5 mio. kr. Siden da er der søgt og modtaget andre fondsmidler, ligesom Stiftsrådet ved Lolland-Falsters Stift er gået ind med driftsstøtte for en 3 årig periode.

 

Så nu er tanken blevet til virkelighed! PilgrimsHuset indvies den 24. maj 2016 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Hermed kan Danmarks første pilgrimshus

se dagens lys.

Renovering og bidragydere

Bidragydere

Huset er blevet erhvervet og renoveret ved hjælp af en betydelig donation fra

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Vi er meget taknemmelige for dette uvurderlige bidrag, der har muliggjort projektets gennemførelse.

 

Vi har desuden modtaget flere andre bidrag, både til husets renove­ring og til udvikling af pilgrimsruterne.

Blandt bidragyderne er

LAG Lolland-Falster

Region Sjælland

Friluftsrådet

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Maribo Rotary Klub

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond

Lokale og Anlægsfonden

Softline

Bibelselskabet

Vin&Velsmag

samt private sponsorer

Vis mere

Herunder en billedfortælling om alle de faser, renoveringen har været igennem.

Klik på billederne for at se dem i stort format.