Pilgrimsdigte

Pilgrimsdigt af Herman Hesse

Ligesom hver blomst visner og hver ungdomviger for alderen,  blomstre hvert trin i livet, blomstre enhver visdom og også enhver dyd til sin tid og må ikke vare evigt.

 

Ved hvert livstrin må hjertet værerede til afsked og ny begyndelse for i tapperhed og uden sorg at hengive sig i andre, nye bindinger.

 

Der bor en tryllemagt i alt, vi begynder. Den skærmer os og hjælper os at leve. Muntert skal fra rum til rum vi skride, ingen af dem dog som hjem forblive.

 

Uden lænker vil os verdenssjælen vide, trin for trin vil den os løfte, mere give. Knap er vi hjemme i en kreds i livet og fortrolig standser op – så truer slaphed.

 

Kun den, der rede er til opbrud og til rejse, kan rive køs sig fra den golde vane. Måske vil endnu dødens time os nye, unge rum imødesende, men livets kald til os vil aldrig ende.Velan, mit hjerte, sig farvel, bliv rask på ny.

 


 

Frans af Assisi

Herre, gør mig til redskab
for din fred.
Lad mig bringe kærlighed,
hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse,
hvor uret er begået.
Lad mig skabe enighed,
hvor uenighed råder.
Lad mig bringe tro,
hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe glæde,
hvor sorg og bedrøvelse råder.

 

Plant et træ af Piet Hein

Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning, som lever, når du går i knæ, en ting som skal vare og være til lykke og læ.


Du skal åbne dit jeg.
Du skal blive et eneste trin på en videre vej.
Du skal være et led i en lod, som når ud over dig.


Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte om så kun det simpleste kræ.


Du har del i en fremtid.
For den skal du plante et træ.