Design & layout www.dansk-infoDesign.dk

Om Pilgrimshuset

Gavlskilt om Pilgrimsvandring

Pilgrimshuset er et økumenisk (fælleskirkeligt)  samarbejde mellem folkekirken, Birgitta Klosteret og andre lokale grupper, hvor der bygges bro mellem kirken og det omgivende samfund.

 

Initiativtagerne bag Pilgrimshuset i Maribo er Refugiet Lolland-Falster, med biskop Steen Skovsgaard i spidsen. Refugiet har ønsket at skabe et folkekirkeligt rum for fordybelse i tro og eksistens.

 

Refugiet Lolland-Falster og PilgrimsHuset

Lige ved Domkirken og de 600 år gamle klosterruiner ligger Pilgrimshuset Maribo, som har til formål at tage imod og vejlede besøgende. Huset drives på et folkekirkeligt, økumenisk grundlag og samarbejder med Birgitta-klosteret, Domkirken og andre lokale aktører.

Huset rummer cafe, herberg, butik, information, mulighed for samtale, stillerum, m.v. Et fredfyldt ”helle” midt i hverdagen, åbent for alle.

 

PilgrimsHuset er forbindelsessted for flere vandreruter, som forbinder smukke naturområder, klostre, kirker og herregårde. Med stor velvilje fra en række fonde og private lodsejere er det lykkedes at skabe fantastiske muligheder for at vandre.

 

Forud for etablering af ruterne har ligget et større arbejde med at forbinde alle aktører, herunder kirkerne, lokale foreninger, herregårde, fødevare-producenter, spise- og overnatningssteder, lands-dækkende og internationale pilgrimsnetværk, m.m. Projektet er enestående, fordi det forbinder alt det bedste vi har på Lolland-Falster og knytter det til den stadigt stigende interesse for pilgrimsvandring.

 

PilgrimsHuset Maribo ejes af fonden ”Refugiet Lolland-Falster”. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har skabt det økonomiske grundlag for køb og renovering af huset.

LInks:

Uden fordybelse - ingen fornyelse
Ligesom en blomst eller et træ visner, hvis det ikke har rod, sådan visner et menneske også uden fordybelse. Uden fordybelse rammes vi af stress, udbrændthed, meningsløshed og overfladiskhed.
Refugiet Lolland-Falster er en erhvervsdrivende fond, som blev dannet i 2008.

Formålet er at:

  • tilbyde forskellige muligheder for stilhed, refleksion og fordybelse

  • yde åndelig vejledning og sjælesorg

  • afholde pilgrimsvandringer, konferencer og kurser

  • skabe rum for drøftelse af etiske problemstillinger

 

I pilgrimshuset tilbyder vi pilgrimsvandringer, meditation, retræte, samtaler om vigtige livsspørgsmål, etik, m.v. – og dermed skaber rammerne for mødet med næstekærligheden, barmhjertigheden, stilheden og freden.

 

PilgrimsHuset Maribo er centralt for dette arbejde.

Vision

I vores travle hverdag er der brug for at finde tid og rum til refleksion, ro og fordybelse.

 

Mange har behov for et fredfyldt sted, en ”helle” i hverdagen. Uanset om det foregår i kirkerummet eller som vandringer i naturen eller i levende bymiljøer. Det er tiden og ”rummet” til eksistentiel refleksion og eftertanke, som tæller – en sjælden ”gave” midt i en travl hverdag. Læs mere om visionen her.

 

Samarbejde

Pilgrimshuset er et økumenisk (fælleskirkeligt)  samarbejde mellem folkekirken, Birgitta Klosteret og andre lokale grupper, hvor der bygges bro mellem kirken og det omgivende samfund.

Initiativtagerne bag Pilgrimshuset i Maribo er Refugiet Lolland-Falster, med biskop Steen Skovsgaard i spidsen. Refugiet har ønsket at skabe et folkekirkeligt rum for fordybelse i tro og eksistens.

Ingen er nogensinde alene. Vi er skabt ud af ånd, båret af ånd. Vi ånder og lever i noget, som er større end os. Selve livet trækker sin ånde i os. Den vandrende er indfoldet i livets store kosmos. Når jeg ser op i mørket og opdager mælkevejen, ved jeg, hvor lille jeg er. Bare en enkelt stjerne på himlen ….

Rum på 1. sal