Organisation & bidragydere

Refugiet Lolland-Falster

Pilgrimshuset ejes af den erhvervsdrivende fond

Refugiet Lolland-Falster, og drives på et folkekirkeligt grundlag.

 

Refugiets bestyrelse udgøres af

- Biskop Marianne Gaarden (formand)

- Aksel Føns Johnsen

- Anne Birgitte Reiter

- Christel Lüttichau

- Ebbe Frahm

- Helle Samson

- Jon Krabbe

- Martin Skibsted

 

Husudvalget

Husets daglige drift varetages af Husudvalget, som består af

- Domprovst Anne Birgitte Reiter (formand)

- Pilgrimspræst Anne Louise Lindström Hanson

- Bestyrer Louise Buhl Skjold

- Susan Rasmussen (formand f. husets Venskabsforening)

- Marianne Mclaughlin (retræteleder)

Bidragydere

Huset er blevet erhvervet og renoveret ved hjælp af en betydelig donation fra

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Vi er meget taknemmelige for dette uvurderlige bidrag, der har muliggjort projektets gennemførelse.

 

Vi har desuden modtaget flere andre bidrag, både til husets renove­ring og til udvikling af pilgrimsruterne.

Blandt bidragyderne er

LAG Lolland-Falster

Region Sjælland

Friluftsrådet

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Maribo Rotary Klub

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond

Lokale og Anlægsfonden

Softline

Bibelselskabet

Vin&Velsmag

samt private sponsorer

Vi takker for alle bidrag, der har været med til at sikre projektet i sin helhed.