I Maribo er de samme forudsætninger tilstede, som i Vadstena – et levende, aktivt kloster i Birgitta-traditionen, en Domkirke, en middelalderlig klosterruin og smukke rekreative omgivelser omkring Maribo søen.  Væsentligt er ikke mindst hele Birgittas vægtige historie, som giver begge byer et særligt ”skær”, som virker tiltrækkende på pilgrimme og andre besøgende fra mange dele af verden, særligt Norden og Tyskland.

 

Projektet i forhold til lokalsamfundet og kommunale strategier

Maribo er en central, gammel købstad og Domkirkeby midt på Lolland med 5.936 indbyggere (2013). Projektet vil styrke Maribos status som kulturelt og religiøst hovedsæde på Lolland-Falster.

 

Projektet vil naturligt indgå i kommunens strategi for at udvikle nye former for helårsturisme. Pilgrimsruterne vil med udgangspunkt fra Pilgrimscenteret i Maribo give nye vinkel til Lolland-Falsters store natur- og kulturværdier i en almen sammenhæng.

 

Karakterisering af det udvalgte område og den geografiske sammenhæng

Klostergade er adgangsgivende til Domkirken og stisystemet til Klosterruinen og Maribosøerne. Stedet er et meget yndet udflugts- og turistmål.

 

Ejendommen Klostergade 16-20 er opført som enkesæde år 1893 og blev for ca. 12 år siden istandsat med nyt tegltag og vinduer, men har i de senere år stået ubenyttet hen.

 

Ejendommens beliggenhed, samt historik og arkitektoniske udtryk har givet et godt grundlag for at udvikle ejendommen til Pilgrims- og besøgscenter.

Baggrund for idéen

Pilgrimsvandringer er under markant udvikling over alt i Europa og vinder nu også frem i Danmark. I løbet af de sidste 15 år er en stor folkelig interesse groet frem over hele landet. Interessen udtrykker et stigende behov for eftertænksomhed og refleksion over eksistentielle, spirituelle og religiøse forhold, koblet med en sund længsel efter at bevæge sig i naturen og genopdage kulturelle værdier.

 

Lolland- Falster har et særligt potentiale i gennem en smuk og varieret natur, og en bygnings-og kulturhistorisk tradition. Det er således hensigten at udvikle et netværk af pilgrimsvandringsruter, som med udgangspunkt i et pilgrims- og besøgscenter i Maribo, kan være med til at styrke pilgrims- og vandre-interessen.

 

Maribo har i historisk perspektiv været et åndeligt og kulturelt samlingssted, bl.a. som tidligere amtshovedstad og nuværende sæde for Domkirke og Lolland Kommunes administration. Ud over Domkirken rummer byen et Birgittinerkloster og en klosterruin ved Maribo sø, Det falder derfor naturligt, at Maribo bliver det fremtidige centrum for pilgrimsaktiviteter på Lolland-Falster.

 

Projektets gode idé

Pilgrimscenteret kan danne rammen om en række aktiviteter, dels knyttet til Refugiet Lolland-Falster, dels til Klosterruten og andre turist- og pilgrimsrelaterede aktiviteter. Sidst, men ikke mindst, kan det være basis for initiativer knyttet til Domkirken, Klosterruinen og Birgitta-søstrenes Kloster.

Projektet kan få meget stor almen betydning for Lolland-Falster på et åndeligt/ kulturelt niveau og vil betyde et uvurderligt løft for landsdelens fremtidige status.

 

Baggrunden for projektet

Tanken om en base af denne karakter er inspireret af Pilgrimscenteret i Vadstena i Sverige. Det blev dannet i midten af 1990´erne med støtte fra Linköping stift. I Vadstena ligger centeret i nær tilknytning til Klosterkirken, og samtidig tæt på Birgitta-søstrenes kloster. Dette har dannet grundlag for et veludviklet økumenisk samarbejde i byen, og givet liv til Klosterkirken i Vadstena.

 Design & layout www.dansk-infoDesign.dk