ANDAGT

Du Himmelens Barn

 

Velkomst

Hellige  Ånd, Du trøstende Ånd, at forblive i dit  nærvær i en fredfyldt stilhed er allerede bøn. 

Du forstår os fuldt ud, og undertiden kan  selv et enkelt suk være en bøn. 

(Taizé-bøn)

 

Jesus siger:

'Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde ti jøderne, siger jeg nu også til jer: Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Et nyt bud giver jeg jer:

I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske

hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.'

(Johannesevangeliet, kap. 13, 33-35)
 

Du himmelens barn, forsvarsløs i kærlighed,

du måtte drage langt bort fra dit hjem:

Styrk os, når vi vandrer på jorden som tillidens pilgrimme.

Herlighedens Konge, du som accepterede fornedrelsen:

Indhyld os i din kappe af ydmyghed.

Din fødsel viser os enkelheden i din Faders kærlighed:

Bevar os i denne kærligheds enfoldighed.

Dit komme viste os underet i at være menneske:

Hjælp os til at værne om hvert eneste menneskeliv.
 

Forbøn:

Kristus, du som kommer med retfærdighed og fred.

Vi beder for velfærd og sameksistens i hele verden

og mellem alle kirkesamfund. Vi beder for alle, som er ofre for undertrykkelse og vold. Vi nævner særligt (...)

 

Andre forbønner, gerne i stilhed  ...
 

Gud, led os gennem timerne denne dag.

Vær med os i alt, vi er optagede af.

Gør vore hjerter rolige.

Lad os se Kristi ansigt

i alle vi møder.

Må alle vi møder

se Kristi ansigt i os.


 

Meditativ sang

Hellige ånd, som holder dine vinger over hele jorden,

Genskab det stof, vores selvrespekt er gjort af

Genskab os i din skønhed

Forny i os:

Stilheden i vores væsens kerne

Lødigheden i vores kroppe

Hemmeligheden bag vores helhed

Må vi være Guds strålende lys

Fyldt af Guds sundhed

Altid bløde og sande
 

Velsignelse:

Må dyb fred fra den tavse jord være med dig,

dyb fred fra den stille luft,

dyb fred fra hjertet, som tilgiver,

Dyb fred fra fredens Søn.
 

Fred til jorden og alt, som vokser i mulden.

Fred til havet og alt, som svømmer i dybet.

Fred til luften og alt, som flyver i vinden.

Fred til Gud, som kalder os til at være Livets tjenere.

Gud, du skabende Ånd, som har skabt orden ud af kaos - giv os fred.

Gud, du frelsende Væren, som har stilnet stormen på søen - giv os fred.

Hellige Ånd, du som svæver over dybene - giv os fred.
 

Led os til hvile ved din Ånd, som gør oprørte vande stille.

 

Amen.