Historien

Pilgrimshusets forhistorie

I den nyanlagte Klostergade blev der allerede i 1850’erne opført en stiftelse med 12 friboliger for ældre kvinder. Det var en toetages ejendom, opført af Foreningen af 1. Januar 1852. 

 

Før ældreforsorgens tid var det normalt i købstæderne at have denne form for stiftelser.  PilgrimsHuset var altså oprindelig en sådan stiftelse, oprettet 1892 af Foreningen ’Hvilehjemmet’ til Støtte for ældre, hæderlige og trængende Kvinder, særlig af Tyendeklassen.

 

Huset er opført i 1852, med fire lejemål. I 1893 blev huset ombygget til det nye formål, og blev forsynet med den karakteristiske røde facademur, som har gavlkvist i gotisk stil med kamtakker og murblændinger.

 

Hvilehjemmet blev indrettet med 8 friboliger for enligtstillede kvinder, der hver havde et værelse med alkove, og et lille køkken. I 1906 boede her eksempelvis 3 enker og 5 ugifte kvinder, i aldersgruppen mellem 38 og 81 år.
 

Husets oprindelige tre indgangsdøre er baggrunden for det mærkelige forhold, at huset stadig i dag har husnummer 16-20.

 

 

Citat fra Haugners Maribo Historie (udgivet 1938):

Hvilehjemmet”, der er Nabo til Januarforeningens Hus, har Friboliger til 8 enligstillede Kvinder, der hver har et Værelse med Alkove og et lille Køkken. Beboerne har gratis elektrisk Lys og Renter af forskellige Legater. Begyndelsen blev gjort i 1882,  da 12 Maribodamer stiftede en Afdeling af ”Foreningen til Værn for enligtstillede Kvinder” , med det Maal at oprette et Hvilehjem for gamle, værdige og trængende Kvinder. Gennem forskellige Bazarer og Tombola samt medlemmernes Bidrag samlede man Penge sammen og var i 1886 i Stand til at købe Ejendommen paa Hjørnet af Ny Klostergade og Kirkepladsen for 6525 kr. 1892 blev Huset ombygget og indrettet til sit fremtidige Brug og fik Navnet Hvilehjemmet.

Under ombygning
Under ombygning
press to zoom
Under ombygning
Under ombygning
press to zoom
Pilgrimshuset-set-fra-N.M.-web
Pilgrimshuset-set-fra-N.M.-web
press to zoom
Klostergade (2)
Klostergade (2)
press to zoom