Publikation

HISTORISKE RØDDER OG VANDRINGER

  • Maribo Domkirke og klosterets historie

  • Pilgrimsrelikvier fra middelalderen

  • Det nye kloster i Maribo

  • Vandring mod Engestofte Kirke

  • Vandring omkring søerne

  • Vandring mod Østofte Kirke

  • Vandring i gravmindernes spor

  • PilgrimsHusets forhistorie

At blive fornyet ved at rejse er en ældgammel erfaring. Gennem pilgrimsvandringen udvides perspektivet, så det at følge en vej ikke bare bliver en ydre rejse, men også en indre. På en pilgrimsrejse er det ikke hensigten at opleve så meget som muligt, men at få lejlighed til ro, eftertanke, selvbesindelse og nærvær.

Danmark har i mere end 1000 år været transitland for skandinaviske pilgrimme, som har vandret sydover til de store valfartssteder i Europa - f.eks. Jerusalem, Rom og Santiago de Compostela. Nordover har der været bevægelse mod de store nordiske valfartsmål, særligt Trondheim i Norge og Vadstena i Sverige. Det er der også i øget omfang i dag, hvor pilgrimsvandringer bliver stadigt mere populære.

Udgivet i 2016 af Refugiet Lolland-Falster i anledning af Maribos 600 års jubilæum, maj 2016.
Publikationen er muliggjort via støtte fra Region Sjælland ogLanddistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen.

Publikation kan hentes her - åbner som pdf (stor fil, 6.6 Mb)