10 citater om at være pilgrim

Artikel fra Kristendom.dk den 4.oktober 2011

- se mere på www.kristendom.dk

 

Pilgrimsvandring findes i de fleste religioner.
Hør, hvordan forskellige pilgrimme beskriver vandringen.
 

 

"Pilgrimsvandring handler om at søge efter rødder, identitet og sammen hæng. 
Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og en søgen efter helt andre værdier: 

Fællesskabet med Gud, med hinanden og med skaberværket."
Pilgrimspræst Elizabeth Lidell

 

"Når vejen ender, og målet er nået, finder pilgrimmen ud af, at han bare har rejst fra sig selv til sig selv."
Guru Sri Sathya Sai Baba 

 

"På forhånd havde jeg tænkt, at det her var det grå gulds form for bunge ejumping. Men de ord må jeg tage i mig igen. Selv gik jeg nærmest som en del af et eksperiment. Inden jeg kom til Spanien, havde jeg tænkt på store spørgsmål, som jeg måske kunne få tid til at tænke på, men det blev de fysiske udfordringer og eksperi-mentet, som satte dagsordenen.

Men undervejs mødte jeg jo folk, som gik af større og dybere grunde end jeg."

Tv­ vært Mikael Bertelsen

 

"Mine pilgrimsfremskridt (se faktaboks, red.) har bestået i, at jeg måtte klatre ned ad tusind stiger, indtil jeg kunne række min hånd ud og nå den lille jordklump, som jeg er."
Psykolog og forfatter Carl Gustav Jung

 

"Som dagene går, renses jeg for uvæsentlige tanker. Min krop og sjæl fal der til ro. Jeg fyldes mere og mere af en dyb taknemmelighed for livet."
Stiftspræst for åndeligt søgende og arrangør af pilgrimsvandringer Jette Dahl


 

"Det er enhver sand kristens pligt at regne sig selv for en fremmed og en pilgrim i denne verden."
Teolog Johann Arndt

 

"For en pilgrim er det farligt at sætte sig ned. Jeg kan i hvert fald mærke at jeg har en krop."
Norges kronprinsesse Mette ­Marit

 

"En pilgrim er en, der vandrer med et formål."
Den amerikanske fredsaktivist Peace Pilgrim

 

"Livet er en pilgrimsvandring. 
En klog mand hviler sig ikke i landevejen kroer; han vandrer direkte til den evige lykkes ubegrænsede område, som er hans endestation."
Guru Swami Sivananda 

 

"Den moderne pilgrimsvandring forstås i kristen sammenhæng sådan, at pilgrimmen vandrer imod et møde med Gud. 
Ikke på et bestemt geografisk sted, men på vejen, fordi vandringen giver en særlig næsten meditativ stilhed, der skaber en modtagelighed for mødet og nærværet."

Chefredaktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager

 

 

 

Samlet af 

MariannePedersen på www.kristendom.dk

Født 1975.  Cand.theol.2004.

 

Folkekirkelig multimedarbejder:
prædikant, babysalmesanger, kordegnevikar,
kirke- bladsredaktør.
Særligeinteresseområder: religionssociologi, kirke og samfund.